Van ver weg van de bezoeker, klant of burger…

In mijn ervaringen tot dusver is me opgevallen dat beleid meestal tot stand komt op grote afstand van de direct betrokken mensen. Of dit nu klanten, bezoekers, bewoners of patiënten zijn; behoeftes worden verondersteld en ingekaderd en bediend vanuit bestaande organisatorische structuren. Systemen houden zichzelf graag in stand en daadwerkelijke vernieuwing is moeilijk te realiseren. Dit is te zien bij veel grote commerciële bedrijven die vooral redeneren vanuit het heilig geloof in hun product, maar ook in de culturele sector waar de omslag naar meer vraaggericht en ondernemend werken maar mondjesmaat tot stand komt. Gebrek aan vertrouwen in de bezoeker, klant of burger lijkt hierin een bepalende factor.

Naar dichtbij. Ga naar buiten!

In The Lean Startup van Eric Ries is te lezen dat succesvolle productinnovatie pas kan plaatsvinden als de ontwikkelaar zo snel mogelijk achter zijn bureau vandaan komt en naar buiten gaat om zijn veronderstellingen en ideeën te testen bij échte klanten. In verwante literatuur wordt er daarnaast aandacht besteed aan organisatievormen waarin geen sprake meer is van management of belemmerende bureaucratie, maar alle ruimte wordt gegeven aan de creativiteit en het ondernemende vermogen van mensen en contact met de belangrijkste betrokkenen. Er komt meer en meer aandacht voor de werkelijke mens, in plaats van het concept mens.

Hoe? Met vertrouwen!

Vertrouwen is daarin een sleutelwoord. Binnen culturele en gemeentelijke organisaties komt er meer aandacht voor het verlaten van de ivoren toren. Met meer aandacht voor bijvoorbeeld de customer journey van bezoekers of voor burgerparticipatie. Dit staat echter allemaal nog in de kinderschoenen. In mijn ogen is het zaak om de betrokkenen aandacht te geven en in hun kracht te zetten. Dit komt erop neer dat je mensen serieus neemt, ondersteunt, hun ideeën omarmt, faciltieert en de ruimte geeft et cetera.

Ik wil met mijn kennis, ervaring en inzicht zowel de sociale als de culture sector helpen de mens (medewerker, klant, bezoeker, burger et cetera) verder centraal te stellen.