U kunt mij benaderen voor verschillende opdrachten of projecten:

Strategische bedrijfsplanning en organisatieverandering

De laatste jaren heb ik veel ervaring opgedaan met het schrijven van businessplannen, het formuleren van strategische kaders en doelstellingen, het vertalen naar tactische implicaties en het doorwerken van dit alles naar organisatorische en financiële consequenties.

Daarnaast richt ik mij de laatste tijd meer en meer op het versterken van organisaties in de culturele sector en het sociale domein. Het wordt steeds belangrijker voor dergelijke organisaties om minder afhankelijk te worden van de overheid en meer op eigen benen te staan. Om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren en het draagvlak te vergroten is het van belang dat er buiten de bestaande kaders gedacht wordt, dat er gebruik gemaakt wordt van in het bedrijf aanwezige kennis en ervaring en dat er meer nadruk op onderling vertrouwen komt. Om dit te bewerkstelligen bied ik een ondernemerschapstraining aan waarin álle medewerkers van een organisatie, aan de hand van een op the lean start up gebaseerde werkwijze, in de gelegenheid worden gesteld om bij te dragen aan het ondernemerschap van het bedrijf.

Ontwikkeling van culturele en sociaal-culturele accommodaties

Ik heb veel ervaring met het ontwikkelen van inhoudelijke concepten en het uitwerken van plannen voor culturele accommodaties (theaters, musea, centra voor de kunsten, culturele clusters, et cetera). Ook het opstellen en doorrekenen van exploitatiebegrotingen, het uitvoeren van doorlichtingen en haalbaarheidsstudies is mij meermaals gevraagd door opdrachtgevers.

Modereren van bijeenkomsten, het leiden van (werk)sessies

Door de jaren heen heb ik regelmatig als gesprekleider of moderator opgetreden bij bijeenkomsten over diverse onderwerpen. Ik vervul deze rol doorgaans vanuit een evenwicht tussen inhoudelijke kennis en betrokkenheid enerzijds en een onafhankelijke en bemiddelende rol anderzijds. Momenteel ben ik bezig met het ontwikkelen van een gesprekstechniek die ingezet kan worden bij sterk polariserende onderwerpen met als doel een constructief gesprek gebaseerd op wederzijds begrip en respect.

Beleidsvorming en beleidsevaluatie

Voor verschillende gemeentes en culturele organisaties heb ik de afgelopen jaren beleidsstukken en beleidsplannen opgesteld en geëvalueerd. De rol van gemeentes is op dit vlak veranderd: van inhoudelijk naar regisserend. Beleid wordt niet meer top down geformuleerd, maar in samenspraak met instellingen en betrokkenen. Dit is een goede zaak, omdat visie hierbij uit de lokale samenleving zelf afkomstig is. Het nadeel is wel dat er bij gemeentes steeds minder inhoudelijke expertise aanwezig is. Ik wil gemeentes ondersteunen in het vinden van een goede balans tussen inhoud en regie.