De podiumkunstensector heeft behoefte aan nieuwe ideeën om meer en vooral nieuwe bezoekers te trekken, andere verdienmodellen te ontwikkelen en nieuwe producten met nieuwe samenwerkingspartners te realiseren. De sector heeft echter last van een aantal manco’s: bij theaters staat het aanbod centraal, theaters zijn vaak de enige aanbieders van het aanbod in hun verzorgingsgebied en hebben financiële afspraken met hun grootste financier op basis van reeds lang vaststaande prestatieafspraken. Hierdoor is de incentive tot vernieuwing en ondernemen minimaal.
In veel andere sectoren zijn disruptive ontwikkelingen zichtbaar; start-ups creëren nieuwe (veelal online) producten, waarbij direct getoetst wordt of er een markt bestaat, of ideeën schaalbaar zijn en of er daadwerkelijk geld te verdienen valt. Hoe kun je dit start-up denken vertalen naar de podiumkunsten? Hoe ontwikkel je een echt innovatieve en ondernemende spirit in de sector? Hoe zorg je voor dat nieuwe initiatieven, ideeën, cross-overs werkelijkheid worden?
Binnen de sector bestaat de behoefte aan partijen die deze vernieuwing mogelijk maken. Partijen die urgentie creëren, die bestaande culturele organisaties helpen bij het betreden van nieuwe markten, die nieuwe concepten ontwikkelen en uitrollen, die daarbij risico dragen, voor financiering zoeken et cetera. Partijen die ‘enablen’ en als een smeerolie voor ondernemerschap en innovatie functioneren. Deze partijen zijn er nog weinig.
Vanuit mijn eigen zelfstandige adviespraktijk bezin ik me op de toekomst van het adviesvak. Ik zie dat er meer behoefte komt, naast het traditionele advies, aan een meer ontwikkelende, ondersteunende en risicodragende dienstverlening en conceptontwikkeling. De inhoudelijke kennis en ervaring wordt dan niet alleen gerapporteerd, maar ook ingezet en geactiveerd. Het is nog niet duidelijk hoe dit er in de toekomst uit gaat zien, maar ik sta open voor het experiment!