Added on 10 december 2016 Category Haalbaarheidsstudie

Afgelopen jaren was ik via LAgroup op verschillende momenten betrokken bij de planontwikkeling voor een culturele trekker in het centrum van Leidsche Rijn in Utrecht. In 2013 was ik betrokken bij een behoeftenonderzoek voor een nieuw theater, met als uitkomst dat we onvoldoende marktmogelijkheden zagen voor een dergelijke functie. Aansluitend waren we betrokken bij de haalbaarheidsstudie voor de invulling van de culturele trekker met een game-functie. Dit inhoudelijke concept kwam echter onvoldoende van de grond. Voor de gemeente Utrecht was een invulling van de culturele functie van groot belang, waardoor zij besloten om in 2015 drie partijen te vragen een onderscheidend concept te ontwikkeling met lokale, regionale en incidenteel landelijke aantrekkingskracht. Deze drie partijen betroffen Mobile Arts (bekend van de Parade), Sharing Arts en De Vrijstaat en gezamenlijk ontwikkelden zij het concept van ‘Het Glazen Circus’, een permanent circus en evenementenvoorziening met horeca, expositieruimte en andere functionaliteiten. Wij beoordeelden dat het een bijzonder en onderscheidend concept betreft met in potentie een grote aantrekkingskracht. Wel gaven we aan dat de vereiste investering erg hoog was, hoewel binnen de kaders van de gemeentelijke opdracht. De gemeente kon om die reden het plan toch niet omarmen, waardoor het concept niet wordt gerealiseerd. Utrecht heeft er nu voor gekozen om een kwartiermaker voor de culturele programmering van Leidsche Rijn in te zetten.

 

(Uitgelichte afbeelding via Compositie.XL)