Added on 10 november 2016 Category Podia

Via LAgroup

Het Speelhuis in Helmond werd eind 2011 getroffen door een verwoestende brand die tot gevolg had dat de stad op zoek moest naar een nieuw onderkomen voor het theater. Dit werd gevonden in de leegstaande OLV-kerk, in eerste instantie tijdelijk. Deze oplossing was zo succesvol dat er al snel stemmen opgingen om de invulling permanent te maken. LAgroup ondersteunde de gemeente bij de planvorming.

Het Speelhuis in Helmond uit 1977 was een van de markantste theaters van Nederland. De stad was dan ook geschokt toen het theater bij de brand in 2011 volledig verloren ging. Toch werd er met de tijdelijke huisvesting in de OLV-kerk wederom een zeer bijzonder theater gerealiseerd. Door de tribune, het podium en alle theatertechnische installaties als losse elementen in de ruimte te plaatsen, is het monumentale karakter van de kerk ongeschonden gebleven en nog steeds zichtbaar. Door bezoekers en bespelers worden de stoelen, de akoestiek, de zichtlijnen en de uitstraling geroemd.

Het permanent maken van deze tijdelijke invulling vergde een aanvullende bouwkundige ingreep, onder andere om een betere oplossing te creëren voor de backstage ruimtes, de kleedkamers, kantoorruimtes en eventueel een kleine zaal. In samenwerking met de architecten van CePeZed, adviseurs van Theateradvies, medewerkers van het theater en ambtenaren van de gemeente is er eind 2013, begin 2014 een plan opgesteld waarmee de gemeente een besluit kon nemen over het permanent maken van de functie.

De gemeente nam in maart 2014 het besluit om de theaterfunctie in de OLV permanent te maken. In april 2015 heeft de gemeente het ontwerp van bureau Van Dongen-Koschuh gekozen en verwacht wordt dat in de loop van 2016 gestart zal worden met de bouw.