Added on 20 december 2016 Category Haalbaarheidsstudie
Podia
Samenwerking

Het Nationale Toneel en de Koninklijke Schouwburg zijn buren van elkaar en praten al jaren over een intensievere vorm van samenwerking of zelfs samengaan. Het is er echter om allerlei redenen nog nooit van gekomen. Eind 2014 werd LAgroup benaderd om de mogelijkheden van een fusie opnieuw te verkennen. Ik was onderdeel van het projectteam en wij bespeurden een positieve grondhouding bij de partijen. Ook ontdekten we dat de kans op een succesvol samengaan vergroot zou worden als Theater aan het Spui ook betrokken zou worden.

Vervolgens begeleidden we de drie organisaties in het formuleren van een gezamenlijke artistieke visie en het opstellen van een gezamenlijk businessplan. Dit businessplan bevatte naast een formulering van de missie en strategie ook een eerste opzet voor de organisatiestructuur. Het traject moest de meerwaarde van de fusie inzichtelijk maken, onder andere voor de belangrijkste financiers. Op basis van het door ons begeleide traject hebben de drie organisaties eind 2015 besloten om te fuseren. Aansluitend hebben zij gezamenlijk een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Den Haag en het ministerie van OCW.

Een van de belangrijkste lessen uit dit traject is dat een fusie van deze omvang alleen tot stand kan komen als deze gedreven wordt door inhoudelijke motieven. Daarnaast is het essentieel dat het voornemen tot fusie van de partners zelf komt en dat zij zich volledig achter het fusieplan scharen.

 

Foto via www.ksnt.nl