Added on 22 november 2016 Category Maatschappelijk

logo-fffFemmes for Freedom (FFF) is een jonge organisatie die opkomt voor vrouwen die nare gevolgen ondervinden van allerlei vormen van huwelijkse gevangenschap. FFF initieert en faciliteert activiteiten die erop gericht zijn om maatschappelijke erkenning en bewustwording rondom dit probleem te realiseren en die de bewuste doelgroep daadwerkelijk helpen om hun positie te versterken. In het streven naar gelijkheid richt FFF zich op ontwikkeling en empowerment van een hele groep vrouwen die in het dagelijkse leven veel belemmeringen ervaren om zichzelf te kunnen ontplooien.

Voor deze groep vrouwen ontwikkelt FFF momenteel het concept Femmes For Talent (FFT). Onder deze noemer worden activiteiten georganiseerd waarmee kansarme vrouwen in staat worden gesteld om uit hun isolement te treden, in contact te kunnen komen met andere mensen, hun talenten te ontdekken en als laatste stap deze talenten te ontwikkelen en te ontplooien. Hiertoe is een keten ontworpen waarin deze vrouwen via diverse gespreksvormen en groepssessies met elkaar in gesprek gaan en, door een professionele gespreksleiding, worden gestimuleerd om zichzelf te laten zien, elkaars kwaliteiten en talenten te benoemen en daar waar mogelijk verder te ontwikkelen. Dit kan zelfs uitmonden in het oprichten van kleinschalige eigen bedrijven. De Kleine Consultant, een non-profit strategie adviesbureau geleid door studenten, werkte dit concept schetsmatig uit en voerde een eerste haalbaarheidsstudie uit. Tijdens dit proces stond ik de bij dit project betrokken bestuursleden van FFF bij met raad en daad.